Projekt REWITALIZACJA

6. sierpnia bieżącego roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac remontowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Pochyła 10”. Przedstawione zostały dwie oferty, a rozstrzygające kryterium stanowiła cena. Roboty zostały zlecone Zakładowi Murarskiemu pana Wiesława Recy. Kilka dni później miało miejsce podpisanie umowy … WIĘCEJ

0
Projekt REWITALIZACJA

29. lipca bieżącego roku był dla jednej z administrowanych przez nas wspólnot wyjątkowym dniem. O godzinie 8 rano w biurze MZBK Sp. z o.o. otworzono oferty na wykonanie prac remontowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Mieszkaniowej „Pochyła 16” do projektu … WIĘCEJ

0